Kako se dokazuje izvanbračna zajednica?

Mladi muškarac ljubi mladu ženu u čelo nakon predaje zahtjeva o dokazivnju izvanbračne zajedniceocijenjeno 4.5 (2)

Izvanbračna zajednica je zajednica između dva partnera koji svoj odnos ne žele ili nisu službeno ozakonili. Različiti pravni procesi zahtjevaju različite načine dokazivanje izvanbračne zajednice, a u ovom članku doznat ćeš dva glavna postupka kako se dokazuje izvanbračna zajednica.

Izvanbračna zajednica heteroseksualnog para

Prema Obiteljskom zakonu ( NN 103/15 i 98/19) izvanbračna zajednica je zajednica života neoženjenog muškarca i neudate žene koja je trajala tri godine ili manje ukoliko je u njoj rođeno zajedničko dijete.

Izvanbračna zajednica istospolnog para

Prema Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola ( NN 92/14 i 98/19) neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, ako zajednica traje najmanje tri godine i od početka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.

Načini dokazivanja izvanbračne zajednice

U različitim postupcima postoje različiti načini dokazivanja postojanja izvanbračne zajednice / neformalnog životnog partnerstva.

U nekim postupcima, dostatna je izjava partnera ovjerena kod javnog bilježnika (npr. kod kredita, najma, za kupovinu stana iz Programa poticanja stanogradnje itd.).

U drugim postupcima to nije dovoljno.

Primjer je postupak ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, gdje se traži od podnositelja koji tvrdi da je izvanbračni drug/neformalni životni partner rješenje općinskog suda o utvrđivanju postojanja izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva.

U ovom slučaju, potrebno je podnijeti prijedlog za pokretanje izvanparničnog postupka kod nadležnog općinskog suda u kojem treba dokazati postojanje izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva.

Nakon predaje zahtjeva za dokazivanje izvanbračne zajednice, status svojeg predmeta na sudu možeš lako provjeriti.

Primjer izjave za dokazivanje izvanbračne zajednice koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika

 

Ja, _______________________rođen/a_______________

u__________________, s prebivalištem ________________

OIB: ___________________

 dajem slijedeću

I Z J A V U

                 o izvanbračnoj zajednici / neformalnom životnom partnerstvu

 

Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da  ja i moj izvanbračni drug / neformalni životni partner ________________________OIB___________, rođen _______________ u __________________, živimo u izvanbračnoj zajednici / neformalnom životnom partnerstvu od _____________ godine

ili

da ja i moj izvanbračni drug / neformalni životni partner imamo zajedničko dijete ______________ rođeno dana _______________ te da udovoljavamo zakonskim uvjetima za izjednačavanje izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva s bračnom zajednicom/izvanbračnom zajednicom sukladno članku 11. Obiteljskog zakona odnosno članku 4. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola.

Ovu izjavu dajem kao prilog dokumentaciji uz zahtjev za __________________ (unesi razlog)

 

U __________________, dana __________

Podnositelj zahtjeva:

                                                                                                                _________________

                                                                                                         Izvanbračni drug/neformalni partner:

                                                                                                                   ___________________

 

Svjedoci: (Ime i prezime, OIB, vlastoručni potpis)

__________________________________________ ___________________________________________

 

Privitak:

– preslika osobnih iskaznica davatelja izjava i svjedoka

– rodni list zajedničkog djeteta ili odluka suda o zajedničkoj skrbi

Primjer prijedloga za dokazivanje izvanbračne zajednice koju je potrebno rješenje općinskog suda

 OPĆINSKOM SUDU

                                                                                                      U

                                                                                                     ______________

 

Radi

donošenja rješenja o utvrđivanju postojanja izvanbračne zajednice /neformalnog životnog partnerstva

 

PREDLAGATELJ. _____________________________________

( ime prezime OIB, adresa)

Podnosi slijedeći

 

P R I J E D L O G

 

Ja ____________________ OIB: __________, rođen _______________ u _______________ s prebivalištem u _____________, kao predlagatelj  i moj izvanbračni drug / neformalni životni partner ________________________OIB___________, rođen _______________ u __________________, živimo ( ili smo živjeli)  u izvanbračnoj zajednici / neformalnom životnom partnerstvu od _____________ godine

ili

da ja i moj izvanbračni drug / neformalni životni partner imamo zajedničko dijete ______________ rođeno dana _______________

Dokaz: ( preslike osobnih iskaznica, ovjerena izjava, saslušanje svjedoka,  rodni list zajedničkog djeteta, odluka suda o  zajedničkoj skrbi itd)

S obzirom da udovoljavamo zakonskim uvjetima za izjednačavanje izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva s bračnom zajednicom / životnim partnerstvo, sukladno članku 11. Obiteljskog zakona / članku 4. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, predlažem da sud u izvanparničnom postupku donese slijedeću

O d l u k u

Utvrđuje se da je između ___________________________ i ___________________ postojala izvanbračna zajednica / neformalno životnog partnerstva u razdoblju od _________do _______ (ili postoji, ako je još uvijek u tijeku) te su time ispunjeni zakonski uvjeti za izjednačavanje s bračnom zajednicom / životnim partnerstvom.

 

U _________________

PREDLAGATELJ:

                                                                                                     ____________________

Članak je zastario ili je nešto u članku potrebno ažurirati? Slobodno nam javi, a mi ćemo članak čim prije ažurirati.

Pošalji nam savjet
Savjeti i komentari
  • muškarac razmišlja

    Lijep pozdrav, ja sam živjela u izvanbracnoj zajednici 15g,u to zajednici i rodila se kcer,pokrenula sam sud za utvrđivanje izvanbracne zajednice.dovela ja svjedoke i od pokojnog muža njegova djeca svoje svedoke.na tom suludu oni su sve lagali i da nisam bila sa njim do kraja smrti,a živjeli i brigu vodila do zadnje izdisaja,ta dotična sutkinja samo je k njima slagali i slušala bila više njima naklonjene nego mojim svjedocima,i nisu mi priznali,moje pitanje je što ja mogu napraviti i poduzeti sada jer je već prošlo dosta godina od suda kako je to odbijena.dali mogu sad ponovno podnjeti tužbu za utvrđivanje jer njegova djeca su mislili da ja hoću njima uzeti imovinu,al meni nije to bilo namjera,ja sam samo da dobijem od muža mirovinu..kome da se javim i sto mi je moguće raditi?samo još da kažem ta sutkinja nikad nije ispijala to djete koje je bilo staro 10godina da kaže ona gdje je njezin otac bio i s kim živio.. lijepi pozdrav i hvala unaprijed .molim vas za savjet i pomoć..

    Štefanja Lesičar | 30.01.2024.

Imaš savjet ili želiš nešto reći?
Piši nam!

Povezani članci

Vrati se na vrh
Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima.