Kako izračunati postotak?

kockice na kojima je otisnut postotakocijenjeno 4.43 (14)

Izračunavanje postotaka je veoma bitna i fundamentalna funkcija mnogih aspekata života.

Na primjer, možda trebaš izračunati postotke da znaš koliko će te ispasti rata kredita ili da znaš koliki porez moraš platiti.

Nastavi čitati članak da saznaš što je postotak i kako ga računati na različite načine.

Da bismo izračunali postotak, prvo moramo znati što on je.

Postotak (po sto, sto po sto) je razlomak, odnosno udio nekog broja u drugome. Može se reći i da su postotci razlomci gdje je nazivnik uvijek broj 100 koji se uzima kao cjelina.

Dakle, kao primjer, 45% predstavlja udio 45 od 100. Ako je od 100 dana, kiša padala 45 dana, možemo reći da je bilo kišno 45% vremena.

Postotci se označavaju s znakom “%” i najčešće se prikazuju na taj način, iako se znaju prikazivati i u obliku decimale. U decimalnom obliku broj 1 označava 100%. Na taj način, 45% se prikazuje kao 0.45.

Nauči više o zbrajanju i oduzimanju razlomaka.

Kako izračunati postotak?

1. Odredi cjelinu

broj sedam na ploči

Da bismo izračunali postotak jednog broja u drugome, moramo znati koji je to drugi broj.

Primjerice, ako želimo saznati koliko je puta kišilo u tjedan dana, uzimamo 7 dana (broj 7).

2. Podijeli prvi broj s drugim

broj 3 podijeljen s brojem 7 na ploči

Uzimajući već navedeni primjer, drugi broj je broj 7. Ako je kišilo 3 dana od tih 7 dana, onda ćemo podijeliti 3 sa 7 i dobiti 0.4285 (3/7=0.4285).

3. Pomnoži dobiveni broj s 100

broj 0.4285 pomnožen sa 100 na ploči

Da bismo dobili točan postotak, moramo pomnožiti broj koji smo dobili sa 100. U ovom slučaju ćemo imati 0.4285*100=42.85%. To je naš konačni postotak.

Dakle, u taj tjedan je kišilo 42.85% vremena.

Tipovi različitih problema s postocima

Tijekom računanja postotaka, često ćeš nailaziti na tri različita problema.

Pronalaženje drugog broja

Recimo da moramo naći 25% od 40. Rješenje je vrlo jednostavno. Sve što trebamo napraviti je pretvoriti 25% u decimalu. Tako dobivamo 0.25*40=10.

Pronalaženje postotka

Ovo je problem na koji smo već naišli. Recimo, moramo naći koliki je postotak broj 8 u 50. Kao što smo naučili, podijelimo 8/50=0.16=16%. 8 je 16% od 50.

Pronalaženje prvog broja

Ovo je obrnuto od prvog problema. Recimo, 5 je 25% od kojeg broja? Sve što trebamo napraviti je podijeliti 5 s decimalnim prikazom postotka. Dakle, 5/0.25=20. 5 je 25% od broja 20.

Izračunavanje promjene

Da bismo izračunali postotak promjene nekih vrijednosti tijekom vremena, moramo oduzeti staru vrijednost od nove vrijednosti, podijeliti sa starom vrijednosti i pomnožiti sa 100.

Za povećanje koristimo:

  • [(Novi broj – Stari broj)/Stari broj] x 100

Za smanjenje koristimo:

  • [(Stari broj – Novi broj)/Stari broj] x 100

Primjer:

Mobitel je koštao 1000 kuna prošle godine, ali sada košta 1300 kuna. Da bismo odredili koliko je povećanje cijene u odnosu na prošlu godinu: 1300-1000=300. Sada dijelimo to sa starom cijenom i množimo sa 100: 300/1000=0.30, 0.30*100=30%. Dakle, mobitel je poskupio za 30% u zadnjih godinu dana.

Obrnuto:

Mobitel je koštao 1000 kuna, ali sada košta 800. Oduzimamo: 1000-800=200. Sada dijelimo sa starom cijenom: 200/1000=0.20. Postotak: 0.20*100=20%. Mobitel košta 20% manje nego prošle godine. 

Udio u cjelini

Želimo izračunati koliki je postotak jedan broj u zbroju između dva broja. Moramo podijeliti broj za koji želimo saznati koliki je on postotak u cjelini sa zbrojem tog broja i drugog broja u cjelini.

Primjerice, imamo 5 smeđih i 7 žutih jaja. Želimo saznati koliki je postotak smeđih jaja u ukupnom broju jaja.

Formula je 5/(7+5)=0.4166=41.66%. Imamo 41.66% smeđih jaja u ukupnom broju jaja.

Reverzibilnost postotaka

Ono što je zanimljivo kod postotaka je to da su reverzibilni. Da pojasnimo to na primjeru, 8% od 50 je isto kao i 50% od 8. Stvar je u tome da je jedan od ovih postotaka puno jednostavnije izračunati od drugog.

Mnogi neće napamet znati da je 8% od broja 50 jednako 4, ali svi će vrlo lako izračunati da je polovica (50%) od broja 8 jednako 4. Na ovaj način možeš si pomoći prilikom računanja postotaka.

Drugi način računanja postotaka

Postoji još jedna način računanja postotaka koji je nekim ljudima lakši i intuitivniji pa se moguće poslužiti i ovim način računanja postotaka u glavi.

Uzmimo za primjer veliki broj 1200. Od njega trebamo izračunati 17%. Ovo će mnogima izgledati veoma komplicirano, stoga će poslužiti kao super primjer za obasniti ovaj način računanja postotaka.

Ono što uvijek znamo je 100% od nekoga broja. To je, u ovom slučaju broj 1200. Drugim riječima, 1200 = 100%. Kada ovo znamo, vrlo je lako izračunati 10%. To učinimo tako da decimalnu točku pomaknemo za jedno mjesoto ulijevo. Na ovaj način 1200 (1200.00) = 100%, a 120 (120.00) = 10%.

Za vježbu možemo proučiti još neke brojeve. Primjerice, 420 = 100%, 42 = 10%. 766 = 100%, 76.6 = 10%, 123456789 = 100%, 12345678.9 = 10%. Oo je vrlo lako moguće izračunati za svaki broj.

Odlično! Sada znamo koliko je 10% od 1200 i to je 120. Bližimo se 17%.

Na isti način je od svakog broja moguće izračunati i 1%. To učiniš na isti način kao što računaš i 10%, ali ovaj put decimalnu točku pomaknu za dva u lijevo ili jedanput od 10%. Tako 1200 (1200.00) = 100%, a 12 (12.00) = 1%. Sada znaš izračunati i 1% od svakog broja.

Kada znaš ove dvije informacije, vrlo je lako manipulirati postocima i brojevima. Dakle, bilo je potrebno izračunati koliko je 17% od 1200. Da bi nam, za vježbu, ovo bilo lakše izračunati, razlomit ćemo 17% u 10% + 5% + 2%. Na taj način dobivamo 120 + (120/2) + (12×2) = 120 + 60 + 24 = 204.

Članak je zastario ili je nešto u članku potrebno ažurirati? Slobodno nam javi, a mi ćemo članak čim prije ažurirati.

Pošalji nam savjet
Savjeti i komentari

Imaš savjet ili želiš nešto reći?
Piši nam!

Povezani članci

Vrati se na vrh
Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima.