Je li ili da li: kako se piše?

osoba pokazuje na čitatelja

Ako imaš gramatičkih / pravopisnih nedoumica o tomu kako se točno piše ili izgovara ovaj izraz, pročitaj naš kratki članak koji će ti dati točan odgovor i detaljno objašnjenje koje je u skladu s hrvatskim pravopisom.

Što je točno?

Točan je oblik je li.

Primjer netočnog i točnog korištenja

Da li si gladan?

Je li Marko stigao kući?

Zašto je to tako?

Kada govorimo o pisanju čestice li u hrvatskom standardnom jeziku, ispravno ju je koristiti uz glagol, a ne uz česticu da. Stoga je ispravan oblik je li jer je u njemu čestici li pridružen nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti u 3. osobi jednine – je.

Potrebno je dodatno upozoriti na netočnu tendenciju da se u svakoj rečenici oblik „da li“ zamjenjuje oblikom „je li“. Naime, u nekim slučajevima to nije ispravno. U duhu je hrvatskoga jezika predikat iz izjavne rečenice prebaciti ispred čestice li.

Primjer netočnog i točnog korištenja

Da li kupuješ novi auto?

Je li kupuješ novi auto?

Kupuješ li novi auto?

Izvor: Lana Hudeček, Luka Vukojević: Da li, je li i li – normativni status i raspodjela Raspr. Inst. hrvat. jez. jezikosl., knj. 33 (2007), str. 217–234

Članak je zastario ili je nešto u članku potrebno ažurirati? Slobodno nam javi, a mi ćemo članak čim prije ažurirati.

Pošalji nam savjet
Savjeti i komentari

Imaš savjet ili želiš nešto reći?
Piši nam!

Povezani članci

Vrati se na vrh